Organizacje » Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
Reichssicherheitshauptamt czyli Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy utworzono 27 września 1939 roku na mocy rozkazu Heinricha Himmlera. RSHA był jednym z dwunastu głównych urzędów SS i spełniał szczególną, coraz większą rolę w ogólnym systemie władzy. Pierwszym szefem RSHA był Reinhard Heydrich. Po śmierci Reinharda Heydricha, który zginął po zamachu w Pradze, kierownictwo nad RSHA objął Bruno Streckenbach. Jego miejsce zajął w styczniu 1943 roku Ernst Kaltenbrunner, sprawując to stanowisko do końca wojny. Realizując główne cele ideologii faszystowskiej, Urząd przeprowadzał akcje represyjne i eksterminację ludności okupowanych przez III Rzeszę terenów, w pierwszej kolejności ludności żydowskiej (Holocaust). Do jego kompetencji należała administracja obozów pracy i obozów koncentracyjnych w Europie. W skład RSHA wchodziła Tajna policja państwowa "Gestapo" oraz służba bezpieczeństwa Sicherheitsdienst, SD. Reichssicherheitshauptamt (RSHA) nadzorował również Einsatzgruppen - oddziały specjalne, które dopuściły się masowych mordów w krajach okupowanych przez Trzecią Rzeszę, zwłaszcza w Związku Radzieckim i Polsce. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy składał się z następujących urzędów:

Urząd I - zajmował się zagadnieniami administracyjnymi i prawnymi. Kierownikiem urzędu był dr Werner Best.

Urząd II - zajmował się systematycznym studiowaniem i analizą polityczną zawartości publikacji, wykorzystywanych do celów szkoleniowych w systemie RSHA, potrzeb prowadzenia wojny psychologicznej i innych. Kierownikiem tego urzędu był profesor dr Franz A. Six.

Urząd III - zwany SD Inland zajmował się obserwacją, inwigilacją szczególnie ważnych dziedzin życia wewnętrznego społeczeństwa i partii. Kierownikiem tego urzędu był Otto Ohlendorf.

Urząd IV - był centralą tajnej policji państwowej Gestapo i występował jako organ wykrywania i zwalczania wrogów. Szefem tego urzędu był H. Muller.

Urząd V - występował pod nadzorem policji kryminalnej Rzeszy lub potocznie jako zwalczanie przestępczości. Urząd ten był centralą placówek policji kryminalnej KRIPO w terenie. Stanowił podobnie jak urząd IV część SiPo. Kierownikiem tego urzędu był Arthur Nebe.

Urząd VI - w ramach RSHA stanowiła rozbudowana znacznie w latach 1939-1944 służba wywiadu zagranicznego SD. Kierownikiem urzędu VI był do 22 czerwca 1941 roku Heinz Jost, a następnie do końca wojny Walter Schellenberg.

Urząd VII - zajmował się dla potrzeb wszystkich resortów RSHA stałą naukową służbą informacyjną. Polegała ona na systematycznym prowadzeniu prac badawczych w zakresie analizy informacji, przekazywanych w raportach odnośnych pionów operacyjnych. Urząd VII pracował pod kierownictwem Franza Sixa.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl