Biografie » Werner von Blomberg
Werner von Blomberg
2.09.1878 - 14.03.1946

Wstąpił do armii w młodym wieku. Początkowo kadet, w 1897 roku został podporucznikiem. W latach 1905-1908 w Akademii Wojny, pełnił różne funkcje sztabowe i wojskowe. W 1911 roku zostaje kapitanem, a w 1914 roku oficerem dywizji rezerwy. Podczas I wojny światowej służył na froncie zachodnim, został uhonorowany najwyższym odznaczeniem cesarskim - orderem Pour le Merite. Od 1919 roku zostaje referentem w Ministerstwie Reichswehry, potem w sztabie Brygady Doberitz czy też 10. Brygady Reichswehry. W latach 1921-1924 szef sztabu 5 Dywizji i V Okręgu Wojskowego. W latach 1927-1927 generał major i szef Truppenamtu. Od 1929 dowódca I Okręgu Wojskowego w Prusach Wschodnich. W 1933 roku zostaje generałem piechoty i Ministrem Reichswehry. Deklaruje swoją lojalność wobec Hitlera. Od 1935 roku Minister Wojny i Naczelny Dowódca Wehrmachtu. Werner von Blomberg w 1936 zostaje feldmarszałkiem. Z armii został usunięty w styczniu 1938 roku. Powodem był ślub z 26 letnią maszynistką Evą Gruhn (świadkami byli Hitler i Goering). Oficer policji odkrył, że Gruhn była karana za prostytucję i poinformował o tym fakcie Gestapo. Wściekły Hitler nakazał usunąć generała z armii i pozbawić go wszystkich tytułów wojskowych. W 1945 roku został aresztowany przez aliantów. Zmarł w Norymberskim więzieniu sądowym w 1946 roku.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl