Organizacje » Rasse-und Siedlungs Hauptamt (RuSHA)
Był to główny Urząd do Spraw Rasy i Osadnictwa. W gestii tego urzędu znajdowała się kontrola czystości rasy, głównie w szeregach SS, oraz organizowanie osadnictwa na podbitych terenach. Urzędem tym kierowali kolejno Walter Darre, Gunther Pancke, Otto Hoffmann, a od 1943 roku kierownictwo sprawował Richard Hildebrandt. Bardzo ważną funkcją tego urzędu było organizowanie osadnictwa na wschodzie, planowano je rozwinąć na większą skalę dopiero po wygraniu wojny. dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl