Artykuły » Najważniejsze bitwy i kampanie II WŚ
Bitwa pod Wizną

Położenie geopolityczne II Rzeczypospolitej, wymagało od rządzących krajem zdecydowanych kroków w kierunku polepszenia ochrony i uszczelnienia granic Polski. Plany strategiczne zakładały między innymi atak wojsk niemieckich z terenu Prus Wschodnich. Dlatego też na wiosnę 1939 roku zapadła decyzja o budowie umocnień obronnych na odcinku Narwi i Biebrzy (zaznaczyć trzeba, że było ona spóźniona). Na obszarze tym (podczas wojny) prowadziła działania operacyjne Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” gen. Czesława Młota-Fijałkowskiego.


Bitwa pod Moskwą

Sukcesy armii niemieckiej z 1941 na południu ZSRR w początkowej fazie wojny, pchnęły Hitlera do podjęcia decyzji o bezpośrednim ataku na Moskwę. Niezwyciężony jak dotąd Wermacht czekało nowe zadanie. We wrześniu 1941 dowództwo niemieckie przygotowało akcję o kryptonimie "Tajfun". Plan ten przewidywał bezpośredni atak na stolicę ZSRR...


Bitwa na Łuku Kurskim

Kampania zimowa z 1943 roku była pasmem klęsk i niepowodzeń Armii Niemieckiej. Wzięta do niewoli pod Stalingradem armia gen. Paulusa a wcześniej porażka pod Moskwą (1941)–była sygnałem dla Hitlera, że losy wojny nieuchronnie przybierały niepomyślny obrót. Chcąc to zmienić wódz III Rzeszy postanowił zadać decydujący cios Armii Czerwonej...


Kampania Wrześniowa 1939

Wczesnym świtem w piątek 1939r. wojska niemieckie przekroczyły granice z Polską i bez wypowiedzenia wojny zaatakowały nasze formacje wojskowe. 17 dni później z pomocą Armii Hitlera pośpieszyły wojska sowieckie. 1 września 1939 r. rozpoczął się jeden z najciemniejszych okresów w dziejach ludzkości.


autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl