Biografie » Kurt Student
Kurt Student
12.05.1890 - 1.07.1978

Kurt Student ukończył Szkołę Kadetów. W czasie I wojny światowej był pilotem myśliwskim. Po porażce Niemiec służył w Reichswehrze. W 1933 roku został dyrektorem w nowym Reichluftfahrtministerium. 1 lipca 1938 roku jako generał - major otrzymał zadanie rozbudowania utworzonego w 1935 roku Batalionu Spadochronowego "Hermann Goering" w 7. Dywizję Lotniczą. W 1941 roku opracował plan zdobycia Krety przez wojska powietrznodesantowe. Po zakończeniu walk na Krecie przygotowywał podobne plany zdobycia Malty i Cypru, które nie zostały zrealizowane i organizował formowanie 2 Dywizji Spadochronowej. 01.06.1941 roku otrzymuje tytuł Wyższego Dowódcy Wojsk Powietrzno-Desantowych. W 1943 roku Kurt Student dowodził jednostkami niemieckimi we Włoszech, a we wrześniu 1944 już w stopniu generała - pułkownika uczestniczył w likwidacji alianckiego desantu pod Arnhem w Holandii (operacja Market Garden). Od 29 kwietnia 1945 roku zarządzał niemieckimi wojskami broniącymi Meklemburgii. W maju 1946 roku stanął przed brytyjskim sądem wojskowym oskarżony o zbrodnie wojenne. Został skazany na 5 lat więzienia, z którego zwolniony zostaje po dwóch latach. Kurt Student umiera w wieku 88 lat w miejscowości Lemgo.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl