Biografie » Joachim von Ribbentrop
Joachim von Ribbentrop
30.04.1893 - 16.10.1946

Joachim von Ribbentrop był ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938-1945. Od 1934 kierownik biura do spraw zagranicznych NSDAP, zwanego najpierw Büro Ribbentrop, a następnie Dienststelle Ribbentrop. W 1936 został ambasadorem w Londynie. W latach 1938-1945 minister spraw zagranicznych. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisał pakt o nieagresji ze Związkiem Radzieckim, zawierający m.in. tajny protokół, który decydował o przyszłym podziale Polski pomiędzy ZSRR a III Rzeszą. Doprowadził do podpisania w 1940 trójstronnego paktu wojskowego, zwanego paktem berlińskim, obejmującego Niemcy, Włochy i Japonię, na mocy którego Europa przypadła Niemcom i Włochom, Azja Wschodnia Japończykom. Podczas wojny ponosił odpowiedzialność za deportacje ludności żydowskiej z krajów państw podporządkowanych Rzeszy do obozów zagłady. Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, stracony w 1946 roku. Został powieszony.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl