Biografie » Heinz Guderian
Heinz Guderian
17.06.1888 - 14.05.1954

Heinz Guderian był twórcą koncepcji użycia na polu walki silnych zgrupowań pancernych do realizacji szybkich i silnych ataków, powszechnie uważany za ojca Blitzkriegu, autor książki Achtung Panzer!. W czasie I wojny światowej służył w sztabach wojskowych. W latach 1918-1919 był głównym komendantem straży granicznej. Od 1922 zatrudniony w ministerstwie Reichswehry, odpowiadał za sprawy związane z transportem samochodowym. W lutym 1931 został szefem sztabu głównego inspekcji jednostek zmotoryzowanych. W 1934 objął stanowisko szefa sztabu dowództwa wojsk zmotoryzowanych, a następnie jednej z pierwszych dywizji pancernych. W 1938 został dowódcą wojsk szybkich. Guderian wziął udział w aneksji Austrii, a we wrześniu 1939 dowodząc XIX Korpusem Pancernym uczestniczył w wojnie przeciwko Polsce. W 1940 potwierdził skuteczność opracowanej przez siebie strategii Blitzkriegu (wojny błyskawicznej) w kampanii przeciwko Francji. 22 czerwca 1941 uczestniczył w ataku na Związek Radziecki. Po klęsce w bitwie pod Moskwą został odwołany przez Hitlera ze stanowiska dowódcy 2 Armii Pancernej. Od lipca 1944 był szefem sztabu generalnego wojsk lądowych Oberkommando der Heeres i generalnym inspektorem wojsk pancernych. Był pomysłodawcą utworzenia Volkssturmu. 28 marca 1945 został zwolniony ze służby. 10 maja 1945 został wzięty do niewoli przez żołnierzy 7. Armii USA.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl