Organizacje » Geheime Staatspolizei (Gestapo)
Geheime Staatspolizei (Gestapo)
Gestapo było tajną policją polityczną III Rzeszy. W 1933 roku Hermann Goering, utworzył w Prusach Urząd Tajnej Policji Państwowej (Geheimes Staatspolizeiamt – Gestapa). W 1936 roku Urząd objął swym działaniem całe Niemcy i zmienił nazwę na Gestapo. W tym samym roku Heinrich Himmler połączył gestapo i policję kryminalną (Kriminalpolizei – Kripo), w jedną organizację Policję Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei–Sipo) i podporządkował je szefowi partyjnej służby bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst - SD), Reinhardowi Heydrichowi. Po awansie Heinricha Himmlera na stanowisko komisarza Rzeszy ds. umocnienia niemieckiej narodowości, odpowiedzialnego za zachowanie czystości rasowej na Wschodzie, funkcję szefa gestapo objął Heinrich Muller. Gestapo wkraczało we wszystkie dziedziny życia stosując represje za czyny popełnione, jak również akcje prewencyjne w celu unieszkodliwienia potencjalnych przeciwników III Rzeszy wszystkimi dostępnymi sposobami - łącznie z prowokacją, terrorem, torturami, presją fizyczną i psychiczną; pomijano przy tym najczęściej wszelkie metody prawne. Efekty działania Gestapo zależały w dużym stopniu od zwerbowania, przygotowania i wykorzystania sieci agentów. Gestapo werbowało swych agentów spośród osób, które udało się złamać przy pomocy presji fizycznej i psychicznej, różnych form szantażu i gróźb, dotyczących najczęściej losu rodzin i przyjaciół. Niektórzy agenci działali z pobudek materialnych, zwabieni doraźnymi lub stałymi źródłami zysku.
dodaj komentarz »
PATRONAT
Taniec z Hitlerem. Kontakty polsko-niemieckie 1930-1939
Państwo SS. Organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego
29 Dywizja Grenadierów SS „Kaminski”
Władcy przestworzy
NOWOŚCI WYDAWNICZE
Fritz Bauer. Auschwitz przed sądem
Zginęli, bo byli Polakami
Dunkierka. Sukces operacji Dynamo
Żołnierze Wyklęci. Wspomnienia i relacje. Tom 2
Piękna i odważna. Ulubiona agentka Churchilla
Obława na Wyklętych. Polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych
Prusy w ogniu. Między Królewcem a Toruniem
Copyright © 2006-2018 Vaterland.pl