Biografie » Friedrich Paulus
Friedrich von Paulus
23.09.1890 - 1.02.1957

Służbę wojskową rozpoczął w 1909 r., wstępując ochotniczo do 3 badeńskiego pułku piechoty w Rastatt. W 1912 r. W czasie I wojny światowej służył w Niemieckim Korpusie Alpejskim. W okresie międzywojennym dowodził jednostką eksperymentalną zajmującą się bronią pancerną. W 1938 r. został szefem sztabu 16 korpusu armijnego generała H. Guderiana. Bezpośrednio przed wybuchem wojny przeszedł na stanowisko szefa sztabu 10 Armii i z nią wziął udział w wojnie przeciwko Polsce. 26 października 1939 r. 10 Armia została przemianowana na 6 Armię Polową. Armią tą Paulus dowodził na froncie wschodnim od 5 stycznia 1942 aż do klęski pod Stalingradem w styczniu 1943. 30 stycznia 1943 został awansowany przez Hitlera do stopnia feldmarszałka. 31 stycznia 1943 Paulus poddał się dowódcy 64 Armii - generałowi Szumiłowowi. W marcu tego roku wraz z innymi wyższymi oficerami Wehrmachtu został umieszczony w łagrze Krasnogorodskij Nr 27. Po zamachu na Hitlera w lipcu 1944 przystąpił do antyfaszystowskiej organizacji – Związku Oficerów. W 1953 r wrócił do Niemiec z niewoli i brał udział w tworzeniu wojsk NRD.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl