Dokumenty » Przemówienia » Fragment wystąpienia Alberta Forstera, Gauleitera Okręgu Gdańsk- Prusy Zachodnie, październik-listopad 1939r
(...) Apeluję do was, Niemcy, nie bądźcie nigdy łagodni! Zasadniczy wasz cel- zaprowadzenie porządku i spokoju w tej niemieckiej prowincji- wymaga bezkompromisowej postawy wobec wszystkich wrogów niemieckiego porządku. Polaków należy nauczyć, kto tu jest panem. (...)

Ani śladu miękkiej sentymentalności! Należy być zimnym jak lód przy podejmowaniu każdej decyzji. Po upływie 5 lat nie usłyszymy tu już ani jednego słowa polskiego. (...)

Kto należy do narodu polskiego, musi stąd zniknąć. Najzaszczytniejszym dla nas zadaniem jest uczynienie wszystkiego, aby każdy przejaw polskości, obojętnie jakiego rodzaju, zginął bez reszty. (...) dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2020 Vaterland.pl