Biografie » Fedor von Bock
Fedor von Bock
3.12.1880 - 4.05.1945

W 1898 r. Fedor von Bock jako porucznik został przydzielony do V Regimentu. W 1905 r. zostaje mianowany adiutantem zaś w dwa lata później adiutantem regimenckim. W 1910 r. zostaje skierowany na dwuletni kurs do Sztabu Generalnego. W czasie I wojny światowej von Bock pracował w Sztabie Generalnym. W 1916 r. zostaje mianowany majorem. Zaś w kwietniu 1918 r. zostaje odznaczony Pour le Mérite. Po zakończeniu wojny w 1919 r. Fedor von Bock zostaje w Reichswehrze. Tam też 1 lutego 1929 r. zostaje promowany do stopnia Generalmajor, zaś 1 lutego 1931 r. zostaje promowany do stopnia Generalleutnant. Na początku 1931 r. został mianowany dowódcą II Okręgu Wojskowego (jako ówczesny Generalleutnant), znajdującego się z siedzibą w Szczecinie. W 1934 roku utrzymywał się na stanowisku dowódcy 2 dywizji piechoty.. Na jesieni 1936 r. podczas nowych zmian personalnych został mianowany dowódcą 3 Grupy Armii, która znajdowała się wraz ze sztabem w Dreźnie .Od sierpnia 1939 roku jest szefem oddziału operacyjnego zarządu sztabu Wehrmachtu, a następnie szefem sztabu dowodzenia w Oberkommando der Wehrmacht Po aresztowaniu marszałka Wilhelma Keitla zostaje na krótko ostatnim szefem OKW. W 1946 zostaje osądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze i skazany za udział w planowaniu wojny na karę śmierci. Został powieszony chociaż prosił o egzekucję przez rozstrzelanie.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl