Artykuły » Zamek Wewelsburg cz.2
Zamek Wewelsburg odgrywał w ideologii SS kluczową rolę. Jednak co działoby się z nim po wygranej przez Hitlera wojnie? Przyszłość Nordyckiego Watykanu, bo tak często określa się twierdzę, jest jeszcze bardziej tajemnicza niż jego nazistowskie losy. Zamek był oczywiście w zamyśle, a także realizacji, centrum narodowosocjalistycznego świata. Jednak jego rola ewoluowała z ideologicznej siedziby i szkoły oficerów SS do miejsca różnego rodzaju ceremonii, o których to, a także innych rolach twierdzy w czasie rządu nazistów traktował poprzedni artykuł.

Zacznijmy od faktów, których jest naprawdę niewiele. Planowano utworzenie ogromnych rozmiarów kompleksu, w którym zamek odgrywałby centralną rolę – miał mieć 18 wież i ponad kilometr średnicy. To quasi-miasto przybrałaby też kształt trzy czwarte koła oraz zostałoby otoczone murami o wysokości 20 metrów. Ponadto kompleks miał składać się też z sal, wieżyczek czy galerii.
plany zamku Wawelsburg
Plany rozbudowy zamku Wewelsburg

Przejdźmy teraz do spekulacji i hipotez. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, iż krypta, o której pisaliśmy, zostałaby komnatą pamięci. Sygnety ze słynną trupią czaszką miały być przechowywane w zamku w specjalnym gabinecie. Możliwe, że właśnie tam. Komnata pamięci pełniłaby wtedy funkcje muzealne, które prawdopodobnie objęłyby też inne pomieszczenia. Podobnie możemy powiedzieć o tym, że Nordycki Watykan ciągle miał być osobistym skarbcem Heinricha Himmlera. W planach rozbudowy pojawia się także planetarium, jako jedna z ważniejszych funkcji twierdzy. Zamek ciągle miał służyć jako miejsce ceremonii, prestiżowych wydarzeń oraz spotkań z najwyższymi hierarchami SS (np. zaprzysiężania nowych Gruppenführerów), ale niezbite dowody potwierdzają jedynie jedno oficjalne takie spotkanie- konferencję Gruppenführerów w 1941 roku. Ich herby zaś zostałyby rozwieszone w Wewelsburgu, a w specjalnie przeznaczonej dla nich sali w wieży północnej, w której miały stanowić główny element dekoracji, zostałaby dokonane prace wykończeniowe (część czynności w tym zakresie już wykonano). Domysły te charakteryzują się jedynie poszlakami i pojedynczymi dowodami, jednak nie tworzą one spójnej całości.

Podsumowując możemy stwierdzić, że im dłużej Heinrich Himmler de facto zarządzał zamkiem, tym bardziej gubił się w roli i funkcjach jakie chciał mu nadać. Szkice i mgliste plany tego nie wyjaśniają, a jeszcze bardziej rozmazują istotę zamku Wewelsburg w życiu SS.

Ciekawostki o zamku Wewelsburg w okresie III Rzeszy:

- Reichsführer planował umieszczenie w twierdzy długiego i wąskiego gobelina, przedstawiającego młode dziewczęta, przyszłe matki dzielnych, wojowniczych i fanatycznych nazistów.

- Heinrich Himmler wydał rozkaz wysadzenia zamku. Esesmani zrównali z ziemią tylko południowo-wschodnią wieżę. Reszty się nie udało, ponieważ było za mało ładunków wybuchowych. Wówczas postanowili spalić twierdzę.

- Planowano przeniesienie pobliskich wsi na pewną odległość, aby umożliwić budowę tego potężnego kompleksu architektonicznego.
autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl