Historia » Struktura państwowa III Rzeszy na rok 1938
Adolf Hitler - Wódz i Kanclerz Rzeszy

Otto Meissner - Sekretarz Stanu i szef Kancelarii Prezydenckiej Rzeszy

Konstantin von Neurath - Minister Spraw Zagranicznych Rzeszy

Heinrich Lammers - Szef Kancelarii Rzeszy

Hjalmar Schacht - Prezydent Reichbanku i Minister Ekonomii Rzeszy

Erich Raeder - Naczelny Dowódca Kriegsmarine

Lutz Schwerin von Krosigk - Minister Finansów Rzeszy

Walter Funk - Szef prasy Rzeszy

Franz Seldte - Minister Pracy Rzeszy

Franz Gurtner - Minister Sprawiedliwości Rzeszy

Fritz von Blomberg - Minister Wojny Rzeszy

Wilhelm Ohnesorge - Minister Poczty Rzeszy

Julius Dorpmuller - Minister Komunikacji Rzeszy

Hermann Goering - Minister-Prezydent Prus i Minister Lotnictwa

Joseph Goebbels - Minister Propagandy Rzeszy

Walter Darre - Minister Rolnictwa Rzeszy

Bernhard Rust - Minister Rzeszy do spraw Nauki i Szkolnictwa

Hans Kerrl - Minister Rzeszy do spraw Wyznań

Rudolf Hess - Sekretarz Hitlera i Minister Rzeszy

Robert Ley - Szef koordynacji międzyokręgowej Rzeszy

Werner von Fritsch - Naczelny Dowódca Armii Niemieckiej

Komentarze:

~historykamator » To jest lista członków rządu, zresztą niedokładna. Na początku 1938 zmienił się minister spraw zagranicznych. Neuratha zastąpił Ribbentrop a Neurath został protektorem Czech i Moraw. Minister wojny nazywał się Werner von Blomberg i razem z Fritschem został zdymisjonowany na początku 1938. Göring piastował znacznie więcej stanowisk np. przewodniczącego Reichstagu Warto dopisać czołowe postacie NSDAP (Reichsleiterów) oraz aparatu SS i Policji - na liście nie ma Himmlera. 2018-02-09 10:18:52
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl