Słowniczek pojęć
Słowniczek zawiera ważniejsze terminy związane z II wojną światowąA

Abwehra - niemiecki wywiad i kontrwywiad wojskowy
Admiral Graf Spee - Niemiecki pancernik kieszonkowy, którego zatopienie było pierwszą wielką stratą Kriegsmarine
Afrika Korps - Niemieckie wojska działające w północnej Afryce
Al-Alamajn - oaza na Pustyni Libijskiej, o którą toczyły się walki, będące punktem zwrotnym wojny w Afryce
Alianci - określenie państw walczących przeciwko osi
Appeasement - zasada brytyjskiej polityki wobec Niemiec (łagodzenie)
Auschwitz - obóz koncentracyjny i ośrodek masowej zagłady, symbol ludobójstwa hitlerowskiego

B

Barbarossa - kryptonim niemieckiej ofensywy na Związek Sowiecki w 1941 r.
Bergen-Belsen - obóz koncentracyjny, który znajdował się w latach 1943-1945 w pobliżu miasta Bergen w Dolnej Saksonii
Birkenau - / Brzezinka./ druga część obozu Auschwitz
Bismarck - niemiecki pancernik zatopiony w 1941 r.
Bitwa powietrzna o Anglię - daremna próba niemiecka zdobycia panowania w powietrzu przed inwazją na Wielką Brytanię w 1940 r.
Blau - kryptonim wielkiej ofensywy niemieckiej na froncie wschodnim
Blitzkrieg - strategia wojskowa (wojna błyskawiczna)
Broń V - skrót dla nowo wynalezionego w Rzeszy systemu broni rakietowej zwanej bronią odwetową (V od Vergeltungswaffe)
Buchenwald - obóz koncentracyjny na Ettersbergu koło Weimaru

C

Coventry - miasto w środkowej Anglii, cel pustoszącego niemieckiego nalotu bombowego
Compiegne - miejsce w którym 22 czerwca 1940 r. Francja musiała podpisać zawieszenie broni z III Rzeszą

D

Dachau - obóz koncentracyjny
D-Day - skrót od Decision-Day, inaczej angielska nazwa desantu aliantów w Normandii w 1944 r.
Desant - operacja lądowania wojsk
Drezno - miasto niemieckie prawie całkowicie zniszczone przez bombardowanie alianckie w 1945 r.
Dunkierka - miejscowość, z której w czasie inwazji Niemców na Francję ewakuowane zostały wojska alianckie
Duce - tytuł przyjęty przez dyktatora Włoch Benito Mussoliniego

E

Einsatzkommando - jeden z sześciu oddziałów wchodzących w skład każdej Einsatzgruppe
Einsatzgruppen - grupy operacyjne policji bezpieczeństwa (Sipo) i służby bezpieczeństwa (SD)
Elser Johann Georg - niemiecki zamachowiec na Hitlera
Enigma - niemiecka maszyna szyfrująca
Endlosung - ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, rozpoczęte po konferencji w Wannsee
Eutanazja - używane przez hitlerowców określenie masowego mordowania osób niepełnosprawnych

F

Feldmarszałek - stopień wojskowy, następujący po generale
Ferdynand - niemieckie działo pancerne
Fińsko-sowiecka wojna zimowa - sowiecka napaść na Finlandię 1939-1940
Fuhrer - tytuł Adolfa Hitlera, od 1931 r. obowiązkowy przy zwracaniu się do niego przez członków partii nazistowskiej

G

Gaulaiter - naczelnik regionu
Generalne Gubernatorstwo - obszar utworzony z ziem Polski, zagarniętych w roku 1939, a niewcielonych bezpośrednio do Rzeszy
Geheime Feldpolizei - tajna policja polowa, formacja polowa kontrwywiadu, od 1942 r. podlegała Gestapo
Gestapo - (Geheime Staatspolizei) niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r.
Getto - wyodrębniony i odizolowany obszar miasta, w którym Niemcy przetrzymywali Żydów

H

Hitlerjugend - organizacja młodzieżowa NSDAP
Holocaust - określenie ludobójstwa popełnianego przez Niemców na Żydach

I

Ike - przydomek Dwighta Eisenhowera

J

Jeńcy wojenni - określenie żołnierzy, którzy dostali się do niewoli przeciwnika
Ju-52 - samolot transportowy Luftwaffe

K

Kampania w Polsce - niemiecka napaść na Polskę, początek II wojny światowej
Kapitulacja - oświadczenie przeciwnikowi o wstrzymaniu działań wojennych
Karta Atlantycka - oświadczenie w sprawie celów wojennych aliantów i podstawa do założenia ONZ
Katiusza - Radziecka wyrzutnia rakietowa
Katyń - miejsce mordu polskich oficerów przez sowiecką policję państwową
Konferencja Jałtańska - spotkanie szefów państw alianckich w Jałcie w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku
Konferencja poczdamska - ostatnia konferencja, w wyniku której układ poczdamski regulował politykę
okupacyjną w powojennych Niemczech Konferencja w Casablance - konferencja amerykańsko-brytyjska nad celami wojennymi
Konferencja w Teheranie - pierwsza konferencja Wielkiej Trójki - Roosevelt, Churchil, Stalin
Konferencja w Wannsee - spotkanie niemieckich funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i administracji w Wannsee pod Berlinem w sprawie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej
Krąg z Krzyżowej - (Kreisauer Kreis) niemiecka społeczna grupa oporu
Krzyż Żelazny - najwyższy niemiecki order wojskowy

L

Leningrad - oblegane przez wojska niemieckie miasto Związku Sowieckiego
Linia Gotów - pas umocnień w środkowych Włoszech
Linia Maginota - pas umocnień w północnej Francji i południowej Belgii
Luftwaffe - niemieckie siły powietrzne

M

Majdanek - obóz zagłady pod Lublinem
Me BF 109 - niemiecki samolot myśliwski
Monte Cassino - Włoski klasztor benedyktynów z VI w.
Morgenthaua plan - koncepcja amerykańskiego sekretarza skarbu Henryego Morgenthaua, aby po wojnie zamienić Niemcy w kraj rolniczy

N

NKWD - sowiecki organ państwowy prowadzący działalność w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Norymberskie procesy - określenie postępowania karnego przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym przeciwko zbrodniarzom wojennym
NSDAP - niemiecka partia nazistowska

O

Obersalzberg - górskie zbocze pod Berchtesgaden, które stało się jednym z ulubionych miejsc pobytu Adolfa Hitlera
Obozy koncentracyjne - miejsca w których w ramach realizacji programu ludobójstwa byli internowani, mordowani przedstawiciele różnych narodowości
Ofensywa w Ardenach - ostatnia bezskuteczna ofensywa niemiecka
OKW - Naczelne Dowództwo Wehrmachtu
Oś - przeciwnicy aliantów (Niemcy, Włochy, Japonia, oraz ich sojusznicy)

P

Pakt Ribbentrop-Mołotow - niemiecko-radziecki pakt o nieagresji z 1939 r
Pakt Trzech - układ sojuszniczy między Niemcami, Japonią i Włochami
Partyzanci - żołnierze ruchu oporu na ziemiach okupowanych
Powstanie w getcie warszawskim - walka zbrojna toczona od 19 kwietnia do czerwca 1943 r. zorganizowana przez żydowskie organizacje konspiracyjne
Powstanie warszawskie - zbrojna akcja Armii Krajowej mająca na celu wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej
Przestrzeń życiowa (Lebensraum) - hasło ideologii narodowosocjalistycznej

R

Raf - skrót nazwy brytyjskich sił powietrznych
Ravensbruck - obóz koncentracyjny dla kobiet w dzielnicy Furstenbergu nad Hawelą
Reichstag - parlament niemiecki
Robotnicy przymusowi - określenie cudzoziemskich robotników, których zmuszano do pracy w III Rzeszy
RSHA - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy
Ruch oporu - określenie ugrupowań przeciwnych reżimowi i podejmowanych przez niego akcji

S

SA - Sturmabteilung inaczej oddziały szturmowe NSDAP
Sachsenhausen - obóz koncentracyjny w Oranienburgu w Brandenburgii
SD - Sicherheitsdienst - Służba Bezpieczeństwa SS
Służba Pracy - Arbeitsdienst, obowiązkowa służba w Niemczech
Spitfire - myśliwski samolot brytyjski
SS - Schutzstaffel inaczej sztafety ochronne NSDAP
Strefy okupacyjne - terytoria w Niemczech pod władzą czterech wielkich mocarstw alianckich
Stuka - skrót od Sturzkampfflugzeug, niemiecki bojowy samolot nurkujący

T

T-34 - czołg radziecki
Theresienstadt - obóz koncentracyjny w północnych Czechach
Tirpitz - największy pancernik niemiecki
Todta Organizacja - niemiecka organizacja pomocy technicznej w budowie obiektów przeznaczonych dla potrzeb wojska kierowana przez Alberta Speara
Treblinka - niemiecki obóz koncentracyjny

U

U-Booty - niemieckie okręty podwodne
V

Vichy - siedziba kolaborującego z nazistami rządu marszałka Petaina
Volkslista - lista z figurującymi na niej nazwiskami Volksdeutschy
Volkssturm - niemieckie pospolite ruszenie utworzone w ostatnich miesiącach walki

W

Wał Atlantycki - niemieckie umocnienia obronne na wypadek inwazji aliantów
Wał Zachodni - (Linia Zygfryda) system fortyfikacji na niemieckiej granicy zachodniej
Wehrmacht - nazwa sił zbrojnych III Rzeszy
Werwolf - niemieckie oddziały sabotażu i dywersji
Wielka Wojna Ojczyźniana - sowieckie określenie wojny przeciwko Niemcom
Winterhilfswerk - pomoc zimowa, nazwa niemieckiej organizacji pomocy bezrobotnym i potrzebującym w III Rzeszy
Wochenschau - niemiecka kronika filmowa
Wilczy Szaniec - kwatera główna Hitlera w Gierłożu koło Kętrzyna

Z

Zaciemnienie - system obrony przeciwlotniczej
autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl