Konkursy » Regulamin konkursów
Organizatorem konkursu jest vaterland.pl

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Replika

Konkurs przeprowadzony jest na stronie serwisu vaterland.pl i trwa od 26 styczeń 2017 do 25 luty 2017

W konkursie uczestniczyć może każdy nie naruszając powyższego regulaminu

Każdy uczestnik konkursu może wysłać odpowiedzi na pytania tylko i wyłącznie raz

Zadaniem uczestnika konkursu jest odpowiedź na 3 pytania powiązane z treścią konkursu

W konkursie nie mogą brać udziału redaktorzy serwisu vaterland.pl oraz członkowie ich rodzin

Prawidłowe odpowiedzi zostaną przedstawione na stronie konkursu dnia 26 luty 2017 roku.

Odpowiedzi na pytania konkursowe przesyłamy mailem na adres konkurs@vaterland.pl

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania konkursowe

Nagrodami w konkursie są książki autorstwa Helmuta Langerbeina pt. "Szwadrony śmierci Hitlera. Einsatzgruppen i logika masowej zbrodni", ufundowane przez Wydawnictwo Replika

Redakcja serwisu vaterland.pl zastrzega sobie prawo do zmiany nagród

Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez serwis vaterland.pl w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie serwisu vaterland.pl W imieniu osób niepełnoletnich zgodę musi wyrazić opiekun

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwanie lub odwołanie konkursu

Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na warunki przedstawione w powyższym regulaminie

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2023 Vaterland.pl