Organizacje » Rasse-und Siedlungs Hauptamt (RuSHA)
Był to główny Urząd do Spraw Rasy i Osadnictwa. W gestii tego urzędu znajdowała się kontrola czystości rasy, głównie w szeregach SS, oraz organizowanie osadnictwa na podbitych terenach. Urzędem tym kierowali kolejno Walter Darre, Gunther Pancke, Otto Hoffmann, a od 1943 roku kierownictwo sprawował Richard Hildebrandt. Bardzo ważną funkcją tego urzędu było organizowanie osadnictwa na wschodzie, planowano je rozwinąć na większą skalę dopiero po wygraniu wojny.
autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl