foto książki 29 Dywizja Grenadierów SS „Kaminski”


przekład: Joanna Krystyna Radosz

ISBN 978-83-7674-584-8
[EAN 9788376745848]

Data wydania: 2017
Wymiary: 145x205 mm
Liczba stron: 384
Oprawa: miękka + skrzydełka
Kategoria: historia
br] 29. Dywizja Grenadierów SS „Kaminski” ‒ szczególnie „zasłużeni” kolaboranci Hitlera

Brygada gen. Kaminskiego, znana także jako Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa (Russkaja oswoboditielnaja narodnaja armija, RONA) i 29. Dywizja Grenadierów SS, zajmuje szczególne miejsce pośród kolaboracyjnych formacji powstałych na okupowanym przez nazistów terenie ZSRS. Nie stanowiła jednostki propagandowej, lecz faktyczną siłę bojową, niekiedy zadającą bolesne ciosy sowieckim partyzantom i konspiratorom. Fakt ten pozwolił władzom SS w Trzeciej Rzeszy nadać Bronisławowi Kaminskiemu stopień Waffen-Brigadeführera der SS oraz szeroką autonomię.

Choć w 1943 roku oddziały RONA nie wytrzymały naporu Armii Czerwonej, niemieckie dowództwo ewakuowało brygadę na terytorium Białorusi, gdzie żołnierze Kaminskiego musieli udowodnić, że stanowią jedną z najbardziej zdatnych do walki antypartyzanckich jednostek kolaborantów. Sukcesy dowodzonego przez Kaminskiego zgrupowania sprawiły, że brygadę włączono do Waffen-SS. W ten sposób została ona pierwszą rosyjską dywizją „Czarnego Zakonu”.

Dla autorów niniejszej książki najistotniejsze były dwie kwestie. Po pierwsze, wiele już napisano o Brygadzie Kaminskiego. Po drugie, niewiele z dotychczasowych opracowań można nazwać pełnymi, obiektywnymi i rzetelnymi analizami dostępnych dziś źródeł. Piszą więc: Postawiliśmy więc siebie przed zadaniem: maksymalnie obiektywnie przedstawić historię formowania i działalności RONA, począwszy od stworzenia pododdziałów Volkswehr – „milicji ludowej” – w gminie łokockiej, a kończąc na uczestnictwie pułku zbiorczego 29. Dywizji Grenadierów SS w tłumieniu Powstania Warszawskiego.


Iwan Kowtun i Dmitrij Żukow

Rosyjscy historycy zajmujący się od od ponad piętnastu lat problematyką drugiej wojny światowej. Są autorami całego szeregu książek i artykułów poświęconych rozlicznym przejawom rosyjskiej kolaboracji z Niemcami na ziemiach okupowanych Związku Sowieckiego oraz Europy Wschodniej. W swoich badaniach opierają się na bardzo szerokim spektrum materiałów źródłowych, w tym bardzo często na nieznanych wcześniej dokumentach z archiwów rosyjskich.


SPIS TREŚCI

Rozdział 1: Okupacja Briańszczyzny i formowanie „milicji ludowej” w gminie łokockiej (październik 1941 r. – styczeń 1942 r.) 11
Rozdział 2: Od oddziałów do brygady (luty – listopad 1942 r.) 51
Rozdział 3. Formowanie Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (listopad 1942 r. – sierpień 1943 r.) 83
Rozdział 4. Brygada RONA na terenie Białorusi (sierpień 1943 r. – czerwiec 1944 r.) 119
Rozdział 5. 29. Dywizja Grenadierów SS. Walki w Warszawie i śmierć Kaminskiego (lipiec – listopad 1944 r.) 155
Zakończenie 197
Załączniki 203
Aneks I. Wykaz najczęściej używanych skrótów 345
Aneks II. Tabela porównawcza stopni wojskowych 347
Materiały źródłowe i bibliografia 351
autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl