Dokumenty » Teksty źródłowe » List dr. Sigismunda do komendanta obozu w Dachau SS-Sturmbannfuhrera Weissa z dnia 10.10.1942 roku
28 września przekazano mi dla celów eksperymentalnych jeńca radzieckiego Mikołaja Chonitscha, Nr 8583 VI. K, urodzonego 24.05.1920 roku w Berdjansku. Chonitsch jest Rosjaninem, który miał być stracony. Ponieważ Reichsfuhrer SS rozkazał mi przeprowadzić niebezpieczne eksperymenty na skazańcach, chciałem na tym Rosjaninie przeprowadzić eksperyment. który z absolutną pewnością pozwalał przypuszczać, że więzień go nie przeżyje.

Meldowałem wtenczas panu: "Może Pan być przekonany, że Rosjanin doświadczenia z pewnością nie przeżyje i w określonym terminie umrze."

Wbrew wszelkim oczekiwaniom wspomniany Rosjanin wytrzymał trzy eksperymenty, które u każdego innego zakończyłyby się śmiertelnie. Zgodnie z rozkazem Reichsfuhrera SS, że skazanych na śmierć więźniów, którzy przetrwali niebezpieczne eksperymenty, należy ułaskawić, proszę o wszczęcie odpowiednich kroków.

Żałuję, że z powodu naszych nietrafnych przypuszczeń doszło tylko do pisaniny.

Z podziękowaniem i

Heil Hitler!
dr S. Rascher, Stabsarzt
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl