Dokumenty » Teksty źródłowe » Fragment rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka, 2 października 1943r
(...) Osoby nie będące Niemcami, które w zamiarze utrudnienia lub przeszkadzania w niemieckim dziele odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie uchybiają ustawom, rozporządzeniom i dyspozycjom władz, podlegają karze śmierci. (...)

Podżegacz i pomocnik podlegają karze tak jak sprawca, czyn usiłowany karany tak jak czyn dokonany.

Właściwym do osądzenia są sądy doraźne Policji Bezpieczeństwa. (...)

Wyroki sądów doraźnych Policji Bezpieczeństwa są natychmiast wykonalne. (...) dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl