Dokumenty » Teksty źródłowe » Fragment raportu przedstawionego przez Hansa Franka 16 grudnia 1941 roku dotyczącego planu eksterminacji
Polityka na terenach okupowanych przez Rzeszę była jasno określona, a mianowicie wszyscy półkrwi Żydzi mieli zostać zesłani do obozów koncentracyjnych razem z wszystkimi innymi Żydami. Nie uznawano tu podziału na półkrwi Żydów i stuprocentowych Żydów tak jak to robiono w Niemczech. Generalny Gubernator w okupowanej Polsce Hans Frank włączył wszystkich miejscowych mischilingów do swojego zbrodniczego planu eksterminacji przedstawionego w raporcie z 16 grudnia 1941 roku pisząc:

"...Żydzi to dla nas żarłoczne pasożyty. W Generalnej Guberni mamy ich szacunkowo 2,5 miliona, a razem z mischilingami i tym wszystkim, co się da dołączyć - około 3,5 miliona. Nie możemy ich wytruć, ale będziemy w stanie rozpocząć pewną akcję, która doprowadzi do sukcesów eksterminacyjnych, a mówię tu o środkach jakie zostaną omówione w Rzeszy. Generalna Gubernia będzie tak samo judenfrei jak Rzesza. " dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl