Biografie » Erich von Manstein
Erich von Manstein
24.11.1887 - 11.06.1973

Manstein należał do czołówki generałów niemieckich. Już w 1940 r był głównym autorem planu kampanii przeciwko Francji. W lipcu 1942 r Grupa Armii "Południe" pod jego rozkazami po gwałtownych walkach zdobyła rosyjską bazę morską Sewastopol nad Morzem Czarnym. Natarcie w kierunku okrążonych w Stalingradzie wojsk niemieckich jednak się nie powiodło. W marcu 1943 r opracował plany kompromisowego pokoju na wschodzie, który miał zabezpieczyć przynajmniej część podbitych ziem. Między Mansteinem, który chciał uniknąć dalszych strat niemieckich, a Hitlerem nieraz dochodziło do gwałtownych sporów. Hitler obarczał go odpowiedzialnością za klęski w starciu z Armią Czerwoną i zdymisjonował go w marcu 1944 r. W 1945 został aresztowany i 23 sierpnia 1949 postawiony w Hamburgu przed sądem jako rzekomy zbrodniarz wojenny. Został skazany bez udowodnienia winy na 18 lat więzienia. Karę odbywał w ciężkim więzieniu w Werl, z którego wyszedł w 1953 po skomplikowanej operacji oczu. Zmarł 10 czerwca 1973 r. w wieku 85 lat. Został pochowany z honorami wojskowymi w miejscowości Dorfmark.

Komentarze:

~Oberschlesier__ » Erich von Manstein był jedynym feldmarszałkiem, mianowanym przez Hitlera, którego rady uwzględnił rząd Adenauera przy tworzeniu Bundeswehry. W 80 rocznicę urodzin dowództwo Bundeswehry uhonorowało Mansteina wydaniem księgi pamiątkowej, zatytułowanej "Nigdy poza służbą". Jako dowód jego zdolności wojskowych, może być ocena wydana przez ówczesnego przeciwnika marszałka Rodiona Malinowskiego: "Uważaliśmy znienawidzonego przez nas Ericha von Mansteina za naszego najbardziej niebezpiecznego przeciwnika. Pod względem umiejętności taktycznych, także okazywanych we wszystkich wymuszonych sytuacjach, nie miał równych sobie. Nasza sytuacja wyglądałaby dużo gorzej, gdyby wszyscy generałowie Wehrmachtu byli jego formatu" 2011-12-31 10:21:36
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl