Słowniczek pojęć
Słowniczek zawiera ważniejsze terminy związane z II wojną światowąA

Abwehra - niemiecki wywiad i kontrwywiad wojskowy
Admiral Graf Spee - Niemiecki pancernik kieszonkowy, którego zatopienie było pierwszą wielką stratą Kriegsmarine
Afrika Korps - Niemieckie wojska działające w północnej Afryce
Al-Alamajn - oaza na Pustyni Libijskiej, o którą toczyły się walki, będące punktem zwrotnym wojny w Afryce
Alianci - określenie państw walczących przeciwko osi
Appeasement - zasada brytyjskiej polityki wobec Niemiec (łagodzenie)
Auschwitz - obóz koncentracyjny i ośrodek masowej zagłady, symbol ludobójstwa hitlerowskiego

B

Barbarossa - kryptonim niemieckiej ofensywy na Związek Sowiecki w 1941 r.
Bergen-Belsen - obóz koncentracyjny, który znajdował się w latach 1943-1945 w pobliżu miasta Bergen w Dolnej Saksonii
Birkenau - / Brzezinka./ druga część obozu Auschwitz
Bismarck - niemiecki pancernik zatopiony w 1941 r.
Bitwa powietrzna o Anglię - daremna próba niemiecka zdobycia panowania w powietrzu przed inwazją na Wielką Brytanię w 1940 r.
Blau - kryptonim wielkiej ofensywy niemieckiej na froncie wschodnim
Blitzkrieg - strategia wojskowa (wojna błyskawiczna)
Broń V - skrót dla nowo wynalezionego w Rzeszy systemu broni rakietowej zwanej bronią odwetową (V od Vergeltungswaffe)
Buchenwald - obóz koncentracyjny na Ettersbergu koło Weimaru

C

Coventry - miasto w środkowej Anglii, cel pustoszącego niemieckiego nalotu bombowego
Compiegne - miejsce w którym 22 czerwca 1940 r. Francja musiała podpisać zawieszenie broni z III Rzeszą

D

Dachau - obóz koncentracyjny
D-Day - skrót od Decision-Day, inaczej angielska nazwa desantu aliantów w Normandii w 1944 r.
Desant - operacja lądowania wojsk
Drezno - miasto niemieckie prawie całkowicie zniszczone przez bombardowanie alianckie w 1945 r.
Dunkierka - miejscowość, z której w czasie inwazji Niemców na Francję ewakuowane zostały wojska alianckie
Duce - tytuł przyjęty przez dyktatora Włoch Benito Mussoliniego

E

Einsatzkommando - jeden z sześciu oddziałów wchodzących w skład każdej Einsatzgruppe
Einsatzgruppen - grupy operacyjne policji bezpieczeństwa (Sipo) i służby bezpieczeństwa (SD)
Elser Johann Georg - niemiecki zamachowiec na Hitlera
Enigma - niemiecka maszyna szyfrująca
Endlosung - ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, rozpoczęte po konferencji w Wannsee
Eutanazja - używane przez hitlerowców określenie masowego mordowania osób niepełnosprawnych

F

Feldmarszałek - stopień wojskowy, następujący po generale
Ferdynand - niemieckie działo pancerne
Fińsko-sowiecka wojna zimowa - sowiecka napaść na Finlandię 1939-1940
Fuhrer - tytuł Adolfa Hitlera, od 1931 r. obowiązkowy przy zwracaniu się do niego przez członków partii nazistowskiej

G

Gaulaiter - naczelnik regionu
Generalne Gubernatorstwo - obszar utworzony z ziem Polski, zagarniętych w roku 1939, a niewcielonych bezpośrednio do Rzeszy
Geheime Feldpolizei - tajna policja polowa, formacja polowa kontrwywiadu, od 1942 r. podlegała Gestapo
Gestapo - (Geheime Staatspolizei) niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r.
Getto - wyodrębniony i odizolowany obszar miasta, w którym Niemcy przetrzymywali Żydów

H

Hitlerjugend - organizacja młodzieżowa NSDAP
Holocaust - określenie ludobójstwa popełnianego przez Niemców na Żydach

I

Ike - przydomek Dwighta Eisenhowera

J

Jeńcy wojenni - określenie żołnierzy, którzy dostali się do niewoli przeciwnika
Ju-52 - samolot transportowy Luftwaffe

K

Kampania w Polsce - niemiecka napaść na Polskę, początek II wojny światowej
Kapitulacja - oświadczenie przeciwnikowi o wstrzymaniu działań wojennych
Karta Atlantycka - oświadczenie w sprawie celów wojennych aliantów i podstawa do założenia ONZ
Katiusza - Radziecka wyrzutnia rakietowa
Katyń - miejsce mordu polskich oficerów przez sowiecką policję państwową
Konferencja Jałtańska - spotkanie szefów państw alianckich w Jałcie w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku
Konferencja poczdamska - ostatnia konferencja, w wyniku której układ poczdamski regulował politykę
okupacyjną w powojennych Niemczech Konferencja w Casablance - konferencja amerykańsko-brytyjska nad celami wojennymi
Konferencja w Teheranie - pierwsza konferencja Wielkiej Trójki - Roosevelt, Churchil, Stalin
Konferencja w Wannsee - spotkanie niemieckich funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i administracji w Wannsee pod Berlinem w sprawie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej
Krąg z Krzyżowej - (Kreisauer Kreis) niemiecka społeczna grupa oporu
Krzyż Żelazny - najwyższy niemiecki order wojskowy

L

Leningrad - oblegane przez wojska niemieckie miasto Związku Sowieckiego
Linia Gotów - pas umocnień w środkowych Włoszech
Linia Maginota - pas umocnień w północnej Francji i południowej Belgii
Luftwaffe - niemieckie siły powietrzne

M

Majdanek - obóz zagłady pod Lublinem
Me BF 109 - niemiecki samolot myśliwski
Monte Cassino - Włoski klasztor benedyktynów z VI w.
Morgenthaua plan - koncepcja amerykańskiego sekretarza skarbu Henryego Morgenthaua, aby po wojnie zamienić Niemcy w kraj rolniczy

N

NKWD - sowiecki organ państwowy prowadzący działalność w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Norymberskie procesy - określenie postępowania karnego przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym przeciwko zbrodniarzom wojennym
NSDAP - niemiecka partia nazistowska

O

Obersalzberg - górskie zbocze pod Berchtesgaden, które stało się jednym z ulubionych miejsc pobytu Adolfa Hitlera
Obozy koncentracyjne - miejsca w których w ramach realizacji programu ludobójstwa byli internowani, mordowani przedstawiciele różnych narodowości
Ofensywa w Ardenach - ostatnia bezskuteczna ofensywa niemiecka
OKW - Naczelne Dowództwo Wehrmachtu
Oś - przeciwnicy aliantów (Niemcy, Włochy, Japonia, oraz ich sojusznicy)

P

Pakt Ribbentrop-Mołotow - niemiecko-radziecki pakt o nieagresji z 1939 r
Pakt Trzech - układ sojuszniczy między Niemcami, Japonią i Włochami
Partyzanci - żołnierze ruchu oporu na ziemiach okupowanych
Powstanie w getcie warszawskim - walka zbrojna toczona od 19 kwietnia do czerwca 1943 r. zorganizowana przez żydowskie organizacje konspiracyjne
Powstanie warszawskie - zbrojna akcja Armii Krajowej mająca na celu wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej
Przestrzeń życiowa (Lebensraum) - hasło ideologii narodowosocjalistycznej

R

Raf - skrót nazwy brytyjskich sił powietrznych
Ravensbruck - obóz koncentracyjny dla kobiet w dzielnicy Furstenbergu nad Hawelą
Reichstag - parlament niemiecki
Robotnicy przymusowi - określenie cudzoziemskich robotników, których zmuszano do pracy w III Rzeszy
RSHA - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy
Ruch oporu - określenie ugrupowań przeciwnych reżimowi i podejmowanych przez niego akcji

S

SA - Sturmabteilung inaczej oddziały szturmowe NSDAP
Sachsenhausen - obóz koncentracyjny w Oranienburgu w Brandenburgii
SD - Sicherheitsdienst - Służba Bezpieczeństwa SS
Służba Pracy - Arbeitsdienst, obowiązkowa służba w Niemczech
Spitfire - myśliwski samolot brytyjski
SS - Schutzstaffel inaczej sztafety ochronne NSDAP
Strefy okupacyjne - terytoria w Niemczech pod władzą czterech wielkich mocarstw alianckich
Stuka - skrót od Sturzkampfflugzeug, niemiecki bojowy samolot nurkujący

T

T-34 - czołg radziecki
Theresienstadt - obóz koncentracyjny w północnych Czechach
Tirpitz - największy pancernik niemiecki
Todta Organizacja - niemiecka organizacja pomocy technicznej w budowie obiektów przeznaczonych dla potrzeb wojska kierowana przez Alberta Speara
Treblinka - niemiecki obóz koncentracyjny

U

U-Booty - niemieckie okręty podwodne
V

Vichy - siedziba kolaborującego z nazistami rządu marszałka Petaina
Volkslista - lista z figurującymi na niej nazwiskami Volksdeutschy
Volkssturm - niemieckie pospolite ruszenie utworzone w ostatnich miesiącach walki

W

Wał Atlantycki - niemieckie umocnienia obronne na wypadek inwazji aliantów
Wał Zachodni - (Linia Zygfryda) system fortyfikacji na niemieckiej granicy zachodniej
Wehrmacht - nazwa sił zbrojnych III Rzeszy
Werwolf - niemieckie oddziały sabotażu i dywersji
Wielka Wojna Ojczyźniana - sowieckie określenie wojny przeciwko Niemcom
Winterhilfswerk - pomoc zimowa, nazwa niemieckiej organizacji pomocy bezrobotnym i potrzebującym w III Rzeszy
Wochenschau - niemiecka kronika filmowa
Wilczy Szaniec - kwatera główna Hitlera w Gierłożu koło Kętrzyna

Z

Zaciemnienie - system obrony przeciwlotniczej
autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
PATRONAT
Gestapo po roku 1945
We wrześniu nie pada śnieg
NOWOŚCI WYDAWNICZE
Kresy na Pomorzu
Bitwa o Polskę 2020
Piłsudski, Dmowski i niepodległość
Na podbój świata.
Dunkierka
Soldat: Refleksje niemieckiego żołnierza
Bałtyckie wraki fuhrera
Okupacyjny Kraków
Copyright © 2006-2018 Vaterland.pl