foto książki 29 Dywizja Grenadierów SS „Kaminski”


przekład: Joanna Krystyna Radosz

ISBN 978-83-7674-584-8
[EAN 9788376745848]

Data wydania: 2017
Wymiary: 145x205 mm
Liczba stron: 384
Oprawa: miękka + skrzydełka
Kategoria: historia
br] 29. Dywizja Grenadierów SS „Kaminski” ‒ szczególnie „zasłużeni” kolaboranci Hitlera

Brygada gen. Kaminskiego, znana także jako Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa (Russkaja oswoboditielnaja narodnaja armija, RONA) i 29. Dywizja Grenadierów SS, zajmuje szczególne miejsce pośród kolaboracyjnych formacji powstałych na okupowanym przez nazistów terenie ZSRS. Nie stanowiła jednostki propagandowej, lecz faktyczną siłę bojową, niekiedy zadającą bolesne ciosy sowieckim partyzantom i konspiratorom. Fakt ten pozwolił władzom SS w Trzeciej Rzeszy nadać Bronisławowi Kaminskiemu stopień Waffen-Brigadeführera der SS oraz szeroką autonomię.

Choć w 1943 roku oddziały RONA nie wytrzymały naporu Armii Czerwonej, niemieckie dowództwo ewakuowało brygadę na terytorium Białorusi, gdzie żołnierze Kaminskiego musieli udowodnić, że stanowią jedną z najbardziej zdatnych do walki antypartyzanckich jednostek kolaborantów. Sukcesy dowodzonego przez Kaminskiego zgrupowania sprawiły, że brygadę włączono do Waffen-SS. W ten sposób została ona pierwszą rosyjską dywizją „Czarnego Zakonu”.

Dla autorów niniejszej książki najistotniejsze były dwie kwestie. Po pierwsze, wiele już napisano o Brygadzie Kaminskiego. Po drugie, niewiele z dotychczasowych opracowań można nazwać pełnymi, obiektywnymi i rzetelnymi analizami dostępnych dziś źródeł. Piszą więc: Postawiliśmy więc siebie przed zadaniem: maksymalnie obiektywnie przedstawić historię formowania i działalności RONA, począwszy od stworzenia pododdziałów Volkswehr – „milicji ludowej” – w gminie łokockiej, a kończąc na uczestnictwie pułku zbiorczego 29. Dywizji Grenadierów SS w tłumieniu Powstania Warszawskiego.


Iwan Kowtun i Dmitrij Żukow

Rosyjscy historycy zajmujący się od od ponad piętnastu lat problematyką drugiej wojny światowej. Są autorami całego szeregu książek i artykułów poświęconych rozlicznym przejawom rosyjskiej kolaboracji z Niemcami na ziemiach okupowanych Związku Sowieckiego oraz Europy Wschodniej. W swoich badaniach opierają się na bardzo szerokim spektrum materiałów źródłowych, w tym bardzo często na nieznanych wcześniej dokumentach z archiwów rosyjskich.


SPIS TREŚCI

Rozdział 1: Okupacja Briańszczyzny i formowanie „milicji ludowej” w gminie łokockiej (październik 1941 r. – styczeń 1942 r.) 11
Rozdział 2: Od oddziałów do brygady (luty – listopad 1942 r.) 51
Rozdział 3. Formowanie Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (listopad 1942 r. – sierpień 1943 r.) 83
Rozdział 4. Brygada RONA na terenie Białorusi (sierpień 1943 r. – czerwiec 1944 r.) 119
Rozdział 5. 29. Dywizja Grenadierów SS. Walki w Warszawie i śmierć Kaminskiego (lipiec – listopad 1944 r.) 155
Zakończenie 197
Załączniki 203
Aneks I. Wykaz najczęściej używanych skrótów 345
Aneks II. Tabela porównawcza stopni wojskowych 347
Materiały źródłowe i bibliografia 351
autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
PATRONAT
Gestapo po roku 1945
We wrześniu nie pada śnieg
NOWOŚCI WYDAWNICZE
Kresy na Pomorzu
Bitwa o Polskę 2020
Piłsudski, Dmowski i niepodległość
Na podbój świata.
Dunkierka
Soldat: Refleksje niemieckiego żołnierza
Bałtyckie wraki fuhrera
Okupacyjny Kraków
Copyright © 2006-2018 Vaterland.pl